Hyzmatlarymyz

Demir Ulag HK berýän hyzmatlarynyň sanawy:

Hemme bahalar taksometr boýunça hasaplanýar

Awtoulagy müşterini almak üçin gelmeginiň nyrhyny dispetçer habar berýär

Sürüji müşterini almak salgysyna gelende taksometryny işletýär

Sürüji taksometr işletmedik ýagdaýynda ýa-da haýsy bolsada nägilelik ýagdaýlarynda dispetçere jaň etmeli +993 65 10 20 99 belgisine