Işgär çagyrýarys

Demir Ulag HK tejribeli sürijileri işe çagyrýar!

BIZIŇ BILEN IŞLEMEK PEÝDALARY:

  • Sürüjilere onaýly iş tertibini hödürleýäris
  • Sargytlar 24/7 gowşup dur
  • Amatly iş tertibi
  • Işleşmäne onaýly şertler

TALAPLAR UJYPSYZ:

  • Berkidilen awtoulagy tämiz we ykjam saklamak
  • Müşteriler bilen sypaýçylykly bolmak
  • В kategoriýaly sürüjilik şahadatnamasy 

Giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň!Siziň bilen habarlaşyp doly maglumaty ýetireris.

7/24 işleýäris!
Salgymyz: ş. Aşgabat, G.Kuliýew, 42
TELEFON BELGIMIZ: +993(65) 10 20 99

 

Gyzyklanýan